En gång i tiden så ansågs catering av mat bara vara för de rika och de som hade råd. Men detta hör till historien och nu för tiden så kan man anlita cateringfirmor för många olika tillfällen, speciellt till event med många beräknade gäster eller deltagare.

Om Catering och att mätta alla gäster

catering resturanger

 

Catering kan antingen ske på plats eller beställas in. Om maten lagas och sedan serveras till gruppen på ett och samma ställe, så kallas det catering på plats. På detta ställe finns då ett kök där maten tillagas och läggs upp, och en närliggande separat lokal som maten sedan serveras.

Om man använder sig av catering som man beställer in så involverar detta en transport av maten från en lokal längre bort. Därför måste denna sorts catering ta hänsyn till en striktare säkerhetspolicy angående packningen av maten. Varm och kall mat ska packas annorlunda men måste båda följa de rätta riktlinjerna och säkerhetsföreskrifterna för att maten inte blir förstörd eller spillas. Det mest använda hjälpmedlet för mattransport inom catering man beställer in är portabla värmeskåp, kylrum i fordon och ordentliga kylbagar.

Det är av största vikt att maten som förbereds av cateringfirman är säker, av hög kvalité och är fri från farliga bakterier. Det finns många cateringfirmor som under historiens gång blivit kända p.g.a. de rättliga åtgärder som tagits efter inträffade matförgiftningar. För vissa gick det så illa att de blev tvungna att avveckla efter en sådan incident. Därför måste mat alltid hanteras och tillagas på rätt sätt.

En cateringfirma måste inte bara vara uppmärksam på att leverera bra mat, utan tillsammans med en riktig tillagning av maten så är presentationen och serveringen av maten också viktig. Man bör se till att man har passande bord, tält, blommor, underhållning och bör kunna möta andra krav som kan ställas för en riktig mathantering under cateringtillfället. Allt detta måste förberedas och planeras noggrant.

På ett förmöte får cateringfirman reda på vilken meny som kunden vill ha tillsammans hur hen vill ha den presenterad. Kunden kan ha åsikter på hur hen vill att maten ska serveras eller hur maten ska läggas upp på tallriken. Hen kan också vilja att varje tallrik garneras. Det är också cateringfirmans ansvar att ta hand om dekorationen av lokalen och utsmyckningen, likväl dukningen av borden och styra gästerna på ett smidigt sätt då de väntar på sin tur att få mat.

Cateringbuffé

En buffé föredras ofta av många kunder så cateringfirman måste kunna anpassa planeringen även till detta. Under kvällen ska cateringfirman se till att gästerna får det så bekvämt som möjligt. Om det inte finns några stora bord att tillgå för att äta vid, så bör det finnas små bord eller brickor som man kan placera i knät.

Om lokalen är liten så är det bäst att ta bort alla stolar och servera maten nära en vägg. Arrangera buffébordet så att det går att ta tallrikar och mat från båda håll. En fin dekoration kan ställas på mitten av bordet som passar tillfället eller bara något som får buffén att se finare ut. Gästerna bör organiseras i en fin kö, så att en liten lokal inte känns för trång då man väntar på sin tur att ta mat.